Verandering is de enige constante binnen organisaties. Verandering is nodig om zo de huidige positie in stand te houden of te verbeteren. Ondernemingen moeten zich aanpassen aan steeds snellere marktontwikkelingen en een complexer wordende omgeving. Op zo'n moment komt de expertise van YD Effect goed van pas. Met de ideeën van YD wordt het gewenste effect verkregen. Dat gaat om bijvoorbeeld het aanpassen van de structuren binnen een bedrijf, het verbeteren van processen en beheersen van de organisatie.

'Door het advies van Yvette Dijkshoorn hebben wij onze risicobeheersing verbeterd en kunnen wij ook in de toekomst risico's beter identificeren en beoordelen. '.        
Henk Alssema, CEO Inverko N.V.