Voor teams

Verhogen kwaliteit dienstverlening, verhogen tevredenheid werknemers

Voor organisaties

Herinrichting organisatie- en managementstructuur, risicomanagement

Voor financieel management

Managen (financiële) performance, Aansturing team

Van Idee naar Effect

Verandering is de enige constante binnen organisaties. Verandering is nodig om zo de huidige positie in stand te houden of te verbeteren. Ondernemingen moeten zich aanpassen aan steeds snellere marktontwikkelingen en een complexer wordende omgeving. Op zo’n moment komt de expertise van YD Effect goed van pas. Met de ideeën van YD wordt het gewenste effect verkregen. Dat gaat om bijvoorbeeld het aanpassen van de structuren binnen een bedrijf, het verbeteren van processen en beheersen van de organisatie.

Voor teams

Als interim teamleider voelt Yvette Dijkshoorn zich niet alleen verantwoordelijk voor de mensen om haar heen, maar heeft zij ook zicht op de verwachtingen van de organisatie en andere afdelingen. Het is belangrijk om goed aan te voelen of de medewerkers zich bewust zijn van hun opdracht en of deze wel duidelijk is geformuleerd. Zo lopen ze hier niet in vast en worden verwachtingen waargemaakt. Dat kun je het beste doen door doelstellingen concreet te maken.

Wanneer sprake is van een tekortkoming binnen het team, zullen medewerkers getraind moeten worden of is andere begeleiding nodig. Als teamleider zorgt Yvette Dijkshoorn ervoor dat er een goede balans van mensen is, met elk hun vaardigheden, hun gedrag en hun persoonlijkheden en een goede samenwerking. Zo ontstaat een zelfstandig werkend, effectief team, die taken beter en meer op tijd gaat opleveren.

Naast de aansturing van teams wordt Yvette Dijkshoorn ook ingezet voor het trainen en begeleiden van andere teamleiders en als klankbord voor het Management.

‘Ik merk nu dat ik de afgelopen twee jaar zoveel heb geleerd en zoveel meer vertrouwen heb gekregen, dat ik daar nu al veel profijt van ondervind. Dankzij Yvette heb ik een behoorlijke groei meegemaakt. Ik heb het als leuk, leerzaam en intensief ervaren. Het is voor mij heel waardevol geweest.’ [lees verder]Heleen: “Yvette heeft met haar no nonsens aanpak en doortastendheid in een jaar tijd het team F&C weten te vormen naar een zelfstandig werkend team, die in verbinding staat met de organisatie. Yvette onderscheidt zich in haar mensgerichte, coachende aanpak, waarbij ze zich ook kwetsbaar weet op te stellen. Deze aanpak en haar vakkennis zorgt ervoor dat ze snel het vertrouwen krijgt van een team en de organisatie. De medewerkers weet ze op de juiste manier te prikkelen zodat ze proactief gaan acteren, waarbij ze moeilijke boodschappen niet uit de weg gaat. Altijd wel met tact, zorg en respect. Het organisatiebelang is voor haar hierin leidend maar ze verliest hierin de mens niet uit het oog.”

Heleen Moek

Teamleider Financiën en Control, WMD Drinkwater BV

Voor organisaties

Yvette Dijkshoorn weet wat er speelt in de markt en kan u helpen bij allerlei problemen waar organisaties mee te maken hebben. Door de combinatie van vakkennis, een uitgebreid relevant netwerk en betrokkenheid vindt zij een passende oplossing voor ieder vraagstuk. Daarbij gaat het zowel om advies als om ondersteuning bij de uitvoering van deze adviezen.

Zo kan zij u helpen met uw strategisch plan en dit omzetten naar concrete organisatiedoelstellingen. Hierbij hoort ook een risico- en een sterkte- en zwakteanalyse. De doelstellingen worden vervolgens vertaald naar tactisch en operationeel niveau, zodat medewerkers direct bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Veranderingen die nodig zijn om (nieuwe) doelstellingen te realiseren, moeten worden ingebed in de organisatie. Alleen dan leiden veranderingen tot verbeteringen.

‘Yvette Dijkshoorn heeft de reorganisatie binnen de NOM effectief geleid, met oog voor vertrekkende werknemers en de toekomstige organisatie’. 

Siem Jansen

Directeur, N.V. NOM

Voor financieel management

Met de financiële expertise die Yvette Dijkshoorn in de loop van jaren heeft opgebouwd, vervult zij met regelmaat de functie van interim financieel manager. Dat kan gaan om de (tijdelijke) vervanging van uw financieel manager, financieel bedrijfskundige vraagstukken, of specifieke financiële expertise. Bijvoorbeeld kan er gekeken worden naar het optimaliseren en inrichten van processen, winst optimalisatie, kostenreductie en risicoanalyse. Daarbij is de focus niet alleen gericht op de cijfers, maar ook de menselijke kant.

‘Yvette is een recht door zee algemeen en financieel manager met de bijzondere kwaliteit dat zij niet alleen de cijfers doorziet maar ook de menskant’. 

Petra Kerrebijn

Directeur, Intenza Consulting Group

Yvette Dijkshoorn

Met al meer dan 20 jaar ervaring is Yvette Dijkshoorn als business consultant actief in diverse functiegebieden en sectoren. Zo heeft zij (management)ervaring binnen financiën, HRM, ICT en ondersteunende diensten en in verschillende bedrijfstakken (financieel, productie, (semi) overheid).

Yvette Dijkshoorn weet wat er speelt in de markt en kan u helpen bij allerlei problemen waar organisaties mee te maken hebben. Het nemen en het uitvoeren van belangrijke beslissingen gaat zij niet uit de weg, uiteindelijk gaat het om het resultaat. Verder is Yvette door haar communicatieve vaardigheden in staat met veel en verschillende mensen samen te werken en/of leiding te nemen.

Van Idee naar Effect

Yvette Dijkshoorn kiest voor een persoonlijke benadering naar haar opdrachtgevers. Zij is analytisch maar ook praktisch, betrokken en ze kent verantwoordelijkheid. Door haar kennis en kunde kan zij gemakkelijk schakelen tussen verschillende functiegebieden en sectoren. Dat zorgt ervoor dat zij direct actief is binnen de organisatie. Dit doet ze onder de naam YD Effect.

En verder

Yvette is afgestudeerd als Register Accountant aan de Nyenrode Business Universiteit en heeft zich verder ontwikkeld op het gebied management, financiën, HRM en ICT. Verder is zij gecertificeerd voor de Leergang Positieve Psychologie.

Maak een afspraak

Yvette Dijkshoorn komt graag langs om zichzelf voor te stellen en kan direct inhoudelijk met u in gesprek gaan. 

Rolderstraat 3
9444 XC  Grolloo

+31 (0)6 1153 2847

Laat een bericht achter